Przeskocz do treści

Czas przemyśleń

Maj 23, 2017

Założeniem, który ma cechować się Rok wiary, obchodzony przez wspólnotę kościoła, ma być stworzenie atmosfery do autentycznego i nowego poczucia wiary, zastosowanie wsparcia misyjnego na rzecz ponownej ewangelizacji. Powinien też wyrazić jednoczące przyrzeczenie do ponownego odkrycia oraz prawd kluczowych zasad wiary, które znajdują się w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Katechizm musi stać się również autentycznym narzędziem wspierania w wierze, przede wszystkim dla tych, którzy zabiegają o naukę wiernych.

Do zasadniczych obowiązków liturgicznych należą: składanie ofiar, modlitwa, oczyszczenia oraz ablucje, jak również pozostałe metody oddawania czci bogom i wybranym świętym. Liturgia chrześcijańska za cel ma szerzyć na temat życia, poświęcenia i zmartwychwstanie Chrystusa, jak również budować wspólnotę braci w wierze. Liturgia liturgia jest realizowana poprzez całe grono wiernych, chociaż specjalne zadania są przeważnie przewidziane dla członków w odpowiedni sposób wybranych.

W okresie przed ważnymi świętami kościelnymi kapłani organizują katechezy poświęcone teologii i liturgii (rok liturgiczny) zbliżającego się święta. Każda uroczystość łączy się z ważną tajemnicą wiary, związek pomiędzy wiarą, życiem codziennym a liturgią. Silne przeżycie liturgii jest oparte na jedności prowadzeniu życia z wyznawaną wiarą.

Reklamy

From → Uncategorized

Możliwość komentowania jest wyłączona.

%d blogerów lubi to: